תקנון ומדיניות | מגה לאן

התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של מועדון "מגה לאן" תרבות ופנאי לארגונים ולוועדי עובדים. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. באמצעות כניסה לאתר מביע כל משתמש הזכאי להשתמש באתר (כמפורט להלן) את הסכמתו לאמור בתקנון זה. אי הסכמה של משתמש לאיזה מהתנאים באתר מחייבת אותו להימנע מעשיית כל שימוש שהוא באתר.
לכל עמית שיירשם באתר ו/או שיבצע הזמנה באמצעות האתר יישלחו, מעת לעת, עדכונים שוטפים אודות מבצעי תרבות ופנאי שיעלו באופן שוטף לאתר. עמית שאיננו מעוניין בקבלת עדכוני דואר אלקטרוני יודיע על כך באמצעות שליחת דואר אלקטרוני לתמיכה הטכנית.

למען הסר כל ספק כל עמית שיבחר להירשם כמשתמש באתר, מאשר בעצם הרישום כי ידוע וברור לו כי אתר הבית של מועדון "מגה לאן" משמש אך ורק זרוע טכנית שיווקית הנותנת שירותים טכניים ופלטפורמה שיווקית לגופים המוכרים / משווקים באתר ועל כן ומתוך כך מועדון "מגה לאן" תרבות ופנאי לארגונים ולוועדי עובדים ו/או גם חברת "לאן" משרד כרטיסים בע"מ ו/או גם חברת אי.סי.מגה (מסחר אלקטרוני) בע"מ אינם ולא יהיו אחראים, בשום מקרה לטיב המוצרים ו/או ההטבות ו/או השוברים ו/או כל ממכר אחר הנמכר באתר ועל כן ומתוך כך כל תלונה בקשר עם טיב מוצר / הטבה ו/או שוברים לרכישת מוצרים שירכשו באתר תופנה, ע"י העמית, ישירות לגוף המשווק. ככל שתלונה כאמור תגיע אל מנהל האתר, הוא יעשה מאמץ להעבירה לגוף הרלוונטי ומבלי שהדבר יהווה נטילת אחריות כלשהי.

אנו מכבדים את זכויותיהם של בעלי זכויות יוצרים ומשקיעים מאמצים באיתור בעלי זכויות יוצרים לצורך שימוש בחומרים המופיעים באתר.
השימוש נעשה על פי סעיף 27א לחוק זכויות יוצרים תשס"ח-2007, ואם לדעתכם נפגעה זכותכם כבעלים של זכויות יוצרים בחומר המופיע באתר זה, הנכם רשאים לפנות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: mega@leaan.co.il,
בבקשה לחדול מעשיית השימוש ביצירה, וציינו שם מלא ומספר טלפון וצרפו צילום מסך וקישור לדף הרלוונטי באתר.