ביטול עסקה
  • הנחיות לביטול עסקה
ניתן לבצע לביטול עסקה בכל אחת מהדרכים הבאות:
  1. דרך תפריט האזור האישי / הצגת פרטי הזמנה
  2. במייל – mega@leaan.co.il
  3. בפקס – 03-5097627
* בכפוף למדיניות הביטולים

בבקשת הביטול יש לציין את הפרטים הבאים:
  1. שם מלא
  2. תעודת זהות
  3. שם הארגון אליו הינך משתייך
  4. מספר הזמנה
  5. סיבת הביטול
ביטול שוברים בכרטוס ישיר:
מגה לאן לא תבטל ולא תפנה לבית העסק במקרה של מימוש עסקה חלקי ו/או מימוש עסקה בשוגג ע"י בית העסק. האחריות על קבלת אישור לביטול העסקה מבית העסק תהא על הלקוח בלבד. מיד עם הבנת הטעות יהיה אחראי הלקוח לבקש מבית העסק אישור חתום בכתב ו/או במייל בו הוא מאשר לבטל את כמות הכרטיסים ו/או את העסקה במלואה. את האישור יש להעביר למגה לאן בדואר אלקטרוני: mega@leaan.co.il